SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním příslušných údajů ve formulářích na http://www.neztratkontakt.cz/ uděluji společnosti Intelia s. r. o. a dalším spolupracujícím společnostem (třetím stranám) souhlas k tomu, aby využívaly mnou uvedeného telefonického, případně emailového, kontaktu na mou osobu za účelem zasílání obchodních sdělení, nabídek, odpovědí na dotazy, služeb ve smyslu zákona 480/2004 Sb.

 

V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajům vyjadřuji svůj výslovný souhlas s tím, aby společnost Intelia s. r. o. shromažďovala a zpracovávala mé osobní údaje týkající se mé osoby, které jí poskytuji prostřednictvím tohoto elektronického formuláře, emailem nebo písemně, za účelem vyhodnocení a odpovědi na můj požadavek a dále též k zaslání obchodních nabídek, obchodních sdělení, služeb a odpovědí na dotazy společností Intelia s. r. o. a to na dobu neurčitou od odeslání tohoto formuláře. Za stejným účelem souhlasím i s předáním těchto osobních údajů spolupracujícím společnostem, mají-li se podílet na zprostředkování mnou požadované služby, jakož i příslušným poskytovatelům služeb za účelem vypracování nabídky a uzavření příslušné smlouvy.

 

Dále beru na vědomí, že odpověď na můj dotaz vychází z posouzení základních informací zadaných ve formuláři, a tedy že poskytnutá odpověď, nebo kalkulace bude předběžná, indikativní, a tedy nezávazná. Odesláním dotazu nevzniká právo na odpověď a současně nevzniká žádný smluvní vztah.

 

Tento souhlas uděluji do odvolání. Odvolání souhlasu je možné písemně, či na email: info@neztratkontakt.cz

 

Intelia s. r. o., se sídlem Národní 981/17, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané 21. 5. 2017 městský soud v Praze, odd. C vložka 276473